Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranego Oddziału Celnego bez osobistego stawiennictwa, o delegowanie funkcjonariusza celnego.
Wniosek winien zawierać pełne dane teleadresowe podmiotu wysyłającego wniosek
Wniosek o delegowanie funkcjonariusza powinien określać cel, miejsce delegowania, dzień i godzinę oraz przewidywany czas delegowania.
Wniosek o pracę poza godzinami urzędowania winien zawierać pełne dane podmiotu na rzecz, którego ma być świadczona usługa, zakres prac przewidzianych do realizacji, orientacyjny czas pracy oraz dzień w którym praca ta ma być wykonana .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kierownik Oddziału Celnego

Kogo dotyczy  

Wszelkich podmiotów zainteresowanych delegowaniem funkcjonariusza celnego do wykonywania czynności służbowych poza siedzibą jednostki celnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Oddział celny w miarę możliwości technicznych i kadrowych będzie starał się wykonać zlecone mu zadania w terminach określonych przez wnioskodawcę.
Wniosek jest dostarczany na skrytkę podawczą urzędu przez platformę ePUAP po upływie godziny od jego wysłania.

Opłaty  

Za wykonane czynności zostaną pobrane opłaty wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 pażdziernika 2012r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich naliczania ( Dz. U. z 2012r. Poz. 1145)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego

Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranego Oddziału Celnego bez osobistego stawiennictwa, o delegowanie funkcjonariusza celnego.
Wniosek winien zawierać pełne dane teleadresowe podmiotu wysyłającego wniosek
Wniosek o delegowanie funkcjonariusza powinien określać cel, miejsce delegowania, dzień i godzinę oraz przewidywany czas delegowania.
Wniosek o pracę poza godzinami urzędowania winien zawierać pełne dane podmiotu na rzecz, którego ma być świadczona usługa, zakres prac przewidzianych do realizacji, orientacyjny czas pracy oraz dzień w którym praca ta ma być wykonana .