Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa)

Usługa umożliwia weryfikację danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Kierowców oraz uzyskanie odpowiedzi w postaci elektronicznego potwierdzenia danych w trybie urzędowym.

Weryfikacji podlegają dane:

• imię i nazwisko,

• numer ewidencyjny PESEL,

• rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

• datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia,

• datę ważności uprawnienia,

• numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie.

Dla uzyskania potwierdzenia danych konieczne jest wypełnienia formularza oraz podpisanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa dostępna jest dla użytkowników platformy ePUAP, posiadających Profil Zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    nie dotyczy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa)

Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa)

Usługa umożliwia weryfikację danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Kierowców oraz uzyskanie odpowiedzi w postaci elektronicznego potwierdzenia danych w trybie urzędowym.

Weryfikacji podlegają dane:

• imię i nazwisko,

• numer ewidencyjny PESEL,

• rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

• datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia,

• datę ważności uprawnienia,

• numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie.

Dla uzyskania potwierdzenia danych konieczne jest wypełnienia formularza oraz podpisanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym ePUAP.