Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie przez deweloperów informacji dotyczących przewidywanych inwestycji, niezbędnych do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego

przekazanie pisemnej informacji wnioskodawcy w celu jej wykorzystywania do sporządzenia prospektu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

deweloperów

Podstawy prawne  
    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem<br/>deweloperom informacji zawartych w publicznie<br/>dostępnych dokumentach Wydziału Infrastruktury<br/>dotyczących przewidzianych inwestycji (za wyjątkiem znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej), w szczególności informacji o budowie lub rozbudowie dróg, oraz budowie linii szynowych – w celu sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego<br/>
Wymagane dokumenty  
    wniosek wraz z załącznikiem graficznym z zaznaczonym obszarem oddziaływania inwestycji w promieniu 1 km
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie informacji niezbędnej do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie stosownej decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • uzyskanie przez deweloperów informacji dotyczących przewidywanych inwestycji
  • niezbędnych do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego
  • Uzyskanie przez deweloperów informacji dotyczących przewidywanych inwestycji, niezbędnych do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego

    przekazanie pisemnej informacji wnioskodawcy w celu jej wykorzystywania do sporządzenia prospektu