Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie zadań/ zakupów inwestycyjnych do realizacji w obszarze terytorialnym przejścia granicznego

Usługa pozwala na zgłoszenie do wojewody zadań/ zakupów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na przejściu granicznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Własciwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Granicznego Lekarza Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Zakładu Obsługi Przejść Granicznych

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2145)
  • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpisanie zadania/ zakupu inwestycyjnego na listę zadań do realizacji na przejściu granicznym
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zadania/zakupu inwestycyjnego na listę zadań do realizacji na przejściu granicznym oraz wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgadnianie zadań/ zakupów inwestycyjnych do realizacji w obszarze terytorialnym przejścia granicznego

Uzgadnianie zadań/ zakupów inwestycyjnych do realizacji w obszarze terytorialnym przejścia granicznego

Usługa pozwala na zgłoszenie do wojewody zadań/ zakupów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na przejściu granicznym.