Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej

Usługa umożliwia elektroniczne złożenie wniosku do wybranej Instytucji Publicznej w zakresie uzasadnienia przyczyn korekty podatkowej. Do każdej złożonej korekty deklaracji podatnik/płatnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

wszystkich podatników i płatników składających korekty deklaracji podatkowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    nie wymagane
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej

Usługa umożliwia elektroniczne złożenie wniosku do wybranej Instytucji Publicznej w zakresie uzasadnienia przyczyn korekty podatkowej. Do każdej złożonej korekty deklaracji podatnik/płatnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty