Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania – zawartych w zbiorach – danych, które jej dotyczą. Przez zbiory danych należy rozumieć różnego rodzaju ewidencje, np. ewidencja ludności. Każda osoba, której dane osobowe są tam zawarte, ma prawo m.in. do uzyskania informacji o administratorze danych (jego pełnej nazwie i adresie), czy też o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jej danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania – zawartych w zbiorach – danych, które jej dotyczą. Przez zbiory danych należy rozumieć różnego rodzaju ewidencje, np. ewidencja ludności. Każda osoba, której dane osobowe są tam zawarte, ma prawo m.in. do uzyskania informacji o administratorze danych (jego pełnej nazwie i adresie), czy też o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jej danych.