Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się o nagrodę Marszałka w dziedzinie kultury 

Usługa służy do złożenia w postaci elektronicznej wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Urząd Marszałkowski Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna lub osoba prawna mająca zasługi w dziedzinie kultury.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Według przepisów lokalnych
Czas realizacji  

Według przepisów lokalnych

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej - przyznanie nagrody w dziedzinie kultury 

Etapy realizacji usługi  

1.złożenie wniosku2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   nagroda w dziedzine kultury

  Ubieganie się o nagrodę Marszałka w dziedzinie kultury 

  Usługa służy do złożenia w postaci elektronicznej wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.