Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Małżeństwa i osoby zainteresowane adopcją dziecka

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o pomoc w przysposobieniu dziecka
  • Życiorysy kandydatów
  • Skrócony odpis aktu małżeństwa
  • Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem
  • Zaświadczenie o dochodach
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Fotografia
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne

Szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne.