Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Stypendium roczne Starosty Lidzbarskiego

przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta Lidzbarski

Kogo dotyczy  

osoby ubiegające się o przyznanie stypendium

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek rady pedagogicznej
 • wniosek samorządu uczniowskiego
 • oświadczenie kandydata do stypendium
Czas realizacji  

termin składania wniosku samorządu uczniowskiego do 30 czerwca; termin składania wniosku rady pedagogicznej do 10 lipca

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku i przyznanie stypendium

Etapy realizacji usługi  

1. przyjęcie wniosku 2. rozpatrzenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   stypendium Starosty Lidzbarskiego

  Stypendium roczne Starosty Lidzbarskiego

  przyznanie stypendium za wyniki w nauce