Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie informacji o zmianach zasobów złóż kopalin do marszałka województwa

Złożenie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność w zakresie wydobywania kopalin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  druk informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Z-1) stanowiący Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568)
Czas realizacji  

Corocznie w terminie do 15 marca

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie druku Z-1 - informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny. 2. Podpisanie dokumentu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. 3. Wysłanie dokumentu. 4. Weryfikacja informacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zestawienie zmian zasobów złoża kopaliny

  Składanie informacji o zmianach zasobów złóż kopalin do marszałka województwa

  Złożenie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny