Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skargę dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W wyniku rozpatrzenia skargi strona otrzyma zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Skarga
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Skarga dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Podobne usługi  

Skarga dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skargę dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W wyniku rozpatrzenia skargi strona otrzyma zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy