Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestry medyczne - informacja o prowadzonych rejestrach oraz zakresie danych w nich zawartych

Usługa umożliwia realizację obowiązku zawartego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Minister do spraw Zdrowia

Kogo dotyczy  

Podmiot prowadzący do dnia 1 stycznia 2012 r. rejestry, ewidencje, listy, spisy albo inne uporządkowane zbiory danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych, w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia .

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

W terminie dwóch tygodni od dnia zgromadzenia kompletnej dokumentacji dotyczącej danego rejestru medycznego, przeprowadzona zostanie weryfikacja przekazanych danych oraz sformułowane zostaną rekomendacje w zakresie potrzeb utworzenia rejestru medycznego. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej weryfikacja następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji o prowadzonych rejestrach oraz zakresie danych w nich zawartych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o prowadzonych rejestrach. 2. Przyjęcie informacji o prowadzonych rejestrach oraz zakresie danych w nich zawartych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestry medyczne - informacja o prowadzonych rejestrach oraz zakresie danych w nich zawartych

Rejestry medyczne - informacja o prowadzonych rejestrach oraz zakresie danych w nich zawartych

Usługa umożliwia realizację obowiązku zawartego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.