Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Celem usługi jest złożenie wniosku o dokonywanie wpisu do prowadzonego przez Wojewodę rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Placówki zapewniające miejsca noclegowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek organu prowadzącego placówkę o wpis do rejestru
  • wypełniona księga rejestrowa
  • dokument regulujący zasady pracy placówki
  • dokument powołujący dyrektora/kierownika
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
Podobne usługi  

Wpis do rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Celem usługi jest złożenie wniosku o dokonywanie wpisu do prowadzonego przez Wojewodę rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe