Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Celem usługi jest złożenie wniosku o dokonywanie wpisu do prowadzonego przez Wojewodę rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2) Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
3) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek organu prowadzącego jednostkę o wpis do rejestru
 • wypełniona księga rejestrowa
 • dokument powołujący jednostkę
 • statut
 • regulamin
 • dokument powołujący dyrektora
 • dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje dyrektora
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • Podobne usługi  

  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

  Celem usługi jest złożenie wniosku o dokonywanie wpisu do prowadzonego przez Wojewodę rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych