Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznawanie Nagród Kulturalnych Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Przyznanie nagród osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Województwo Lubelskie

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów, w tym zespołów i jednostek organizacyjnych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862)
 • Uchwała Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • Uchwała Nr XI/163/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Czas realizacji  

bezterminowo

Opłaty  

nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o nagrodę, w danym roku budżetowym nie ma możliwości ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku w ramach odwołania (zgodnie z Uchwałą Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r.)

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie Nagrody

Etapy realizacji usługi  

Nabór wniosków, opiniowanie wniosków, zajęcie stanowiska w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród, przyznanie nagrody w formie uchwały, wypłata lub zakup nagrody

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
 • upowszechniania i ochrony kultury
 • Przyznawanie Nagród Kulturalnych Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

  Przyznanie nagród osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym