Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
Czas realizacji  

Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia przedłożenia projektu tych robót organ przyjmujący nie wniesie w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

W przypadku decyzji o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi