Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych

Usługa umożliwia przedłożenie innej dokumentacji geologicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  3 egzemplarze dokumentacji geologicznej innej w postaci papierowej oraz 3 egzemplarze w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac geologicznych,
Czas realizacji  

przesłanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej w terminie zgodnie z kpa – 1 miesiąc

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

przedłożenie innej dokumentacji geologicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie dokumentacji geologicznej, 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Przesłanie po 1 egz. dokumentacji pozostałym organom administracji geologicznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Inna dokumentacja geologiczna

  Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych

  Usługa umożliwia przedłożenie innej dokumentacji geologicznej