Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjęcie na studia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Uczelni podania o przyjęcie na studia. Aby złożyć podanie należy uprzednio wygenerować je w systemie Internetowy Rejestr Kandydatów (IRK) uczelni.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Kandydaci na studia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • pismo wiodące
  • podanie utworzone w procesie rejestracji w systemie IRK uczelni
  • załączniki wymagane w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów (opcjonalnie)
  • dokument poświadczający dokonanie opłaty za egzamin wstępny (opcjonalnie)
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut uczelni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyjęcie na studia

Przyjęcie na studia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Uczelni podania o przyjęcie na studia. Aby złożyć podanie należy uprzednio wygenerować je w systemie Internetowy Rejestr Kandydatów (IRK) uczelni.