Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie badań i wydanie opinii

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii na wniosek w sprawach określonych rozporządzeniem MENiS z 2002 roku, między innymi: badania dzieci do lat 3, badania zmysłów, dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i innych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2499)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Wg rejestracji

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przeprowadzenie badań i wydanie opinii
Podobne usługi  

Przeprowadzenie badań i wydanie opinii

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii na wniosek w sprawach określonych rozporządzeniem MENiS z 2002 roku, między innymi: badania dzieci do lat 3, badania zmysłów, dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i innych