Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługa umożliwia przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie informacji, 2. Weryfikacja informacji, 3. Przyjęcie informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługa umożliwia przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.