Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby wobec których wydano prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję z prawem do lokalu socjalnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Własnoręcznie sporządzone podanie o najem lokalu socjalnego z tytułu wyroku sądowego orzekającego eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
  • Prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego

Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.