Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Projekt „Polski Most Krzemowy”

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosków o udział w kolejnych etapach projektu Polski Most Krzemowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uczestników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców projektu Polski Most Krzemowy, którzy złożyli wniosek o udział w jednym z kolejnych etapów projektu poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 778)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Projekt „Polski Most Krzemowy”

Projekt „Polski Most Krzemowy”

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosków o udział w kolejnych etapach projektu Polski Most Krzemowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uczestników.