Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda (MUW w Warszawie - WSO i BBK)

Kogo dotyczy  

Osoby, które uiściły na konto MUW w Warszawie nienależną opłatę paszportową, dysponujące profilem zaufanym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz dotyczący zwrotu opłaty, ewentualnie potwierdzenie wpłaty środków na konto MUW w Warszawie (w przypadku jego posiadania)
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (zgodznie z KPA)

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie nienależnych środków zgodnie z dyspozycją wpłacającego

Etapy realizacji usługi  

wpływ podania o zwrot nienależnych środków; weryfikacja zasadności żądania (WSO); potwierdzenie wpływu środków na rachunek MUW (BBK); realizacja zwrotu środków wg dyspozycji klienta (BBK)

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   paszport

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej