Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie osoby niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem warsztat terapii zajęciowej lub terapia zajęciowa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podanie
Czas realizacji  

Termin przyjęcia osoby niepełnosprawnej na uczestnika warsztatu jest uzależniony od wolnych miejsc w placówce

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie osoby niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne.