Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Podmioty zobowiązane - korzystające ze środowiska: - wprowadzające gazy lub pyły do powietrza - posiadające wydane uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - składujące odpady

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja złożonego wykazu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wykazu, 2. Weryfikacja wykazu,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat