Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Projekt dokumentu
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Etapy realizacji usługi  

Przesłanie uwag w ramach opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.