Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa”

Zaszczytne, honorowe wyróżnienie za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne osoby prawne, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego rozwoju na rzecz Województwa Lubelskiego.

Podstawy prawne  
    Uchwała Nr XLIV/647/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 Października 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek (druk F-KM/01 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/647/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października 2018 r.) o nadanie odznaki osobie fizycznej powinien zawierać: dane osobowe osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz opis zasług lub osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki
  • Wniosek (druk F-KM/02 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/717/17/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.) o nadanie odznaki instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym powinien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającego nadanie odznaki
Czas realizacji  

O przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa” decyduje Zarząd Województwa Lubelskiego po opinii Komisji Oznaki Honorowej. Wnioski należy składać raz na kwartał, rozpatrywanie nastąpi w ciągu 14 dni od terminowego złożenia. Termin składania wniosków: - do 10 marca - do 10 czerwca - do 10 września - do 10 grudnia Wnioski składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania Odznaki Honorowej przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Etapy realizacji usługi  

1. Opinia Komisji Odznaki Honorowej. 2. Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego. 3. Przyznanie lub odmowa przyznania Odznaki Honorowej przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • Odznaka honorowa
  • odznaczenia województwa lubelskiego
  • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa”

    Zaszczytne, honorowe wyróżnienie za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego.