Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wymagane dokumenty:
    1. Wypełniony formularz wniosku.
    2. Mapa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
    3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Czas realizacji  

Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)