Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowa służba geologiczna oraz organy administracji geologicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym
 • W przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje
Czas realizacji  

zgodnie z kpa – 1 miesiąc, po ustaleniu terminu wglądu lub udostępniania

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku. 2. Podpisanie dokumentu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu zaufanego. 3. Wysłanie dokumentu. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Wgląd lub udostępnienie informacji geologicznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej

  Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej