Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Celem usługi jest złożenie wniosku o nadanie Odznaczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Wojewoda Małopolski przedstawia wnioski osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Przyznanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez Wojewodę Małopolskiego, trwa powyżej dwóch miesięcy. Nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Podobne usługi  

Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Celem usługi jest złożenie wniosku o nadanie Odznaczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Wojewoda Małopolski przedstawia wnioski osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.