Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego

Wyróżnienie za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Podmiotami ubiegającymi się o przyznanie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego są: - organy jednostek samorządu terytorialnego, - organizacje społeczne i zawodowe, - organizacje gospodarcze, - Marszałek Województwa Lubelskiego, - Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego, - Dyrektorzy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego wraz z obszernym opisem zasług i osiągnięć dla rozwoju regionu
Czas realizacji  

Wnioski o nadanie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego można składać w dowolnym terminie

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego. 2. Przyznanie lub odmowa przyznania Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Medal Pamiątkowy
 • odznaczenie województwa lubelskiego
 • Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego

  Wyróżnienie za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego