Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Usługa umożliwia złożenie wniosku o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek na korzystanie z informacji za wynagrodzeniem stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 • 2. Do wniosku dołącza się: - wycenę informacji geologicznej, - aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpowiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia oświadczenia, - kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku gdy wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego
Czas realizacji  

zgodnie z kpa – 1 miesiąc, po zawarciu umowy na korzystanie z informacji geologicznej i uiszczeniu opłaty określonej na podstawie ilości i głębokości otworów wiertniczych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Nr: 41 1020 3150 0000 3902 0047 7505

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. 3. Udostępnienie informacji geologicznej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

  Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem