Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Usługa umożliwia kierowanie do szkół i ośrodków specjalnych.
Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kogo dotyczy  

młodzież i dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wystawienie skierowania dziecka do szkoły

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wystawienie skierowania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Kierowanie do kształcenia specjalnego

  Kierowanie do kształcenia specjalnego

  Usługa umożliwia kierowanie do szkół i ośrodków specjalnych.
  Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.