Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Staż w urzędzie

Realizacja stażu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do osób zainteresowanych odbyciem stażu w danym urzędzie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • CV
 • kopia dokumentu (świadectwo, dyplom lub inny dokument) potwierdzającego poziom wykształcenia
Czas realizacji  

Wniosek o przyznanie stażu rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Realizacja stażu lub jego odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie aplikacji; 2. Weryfikacja 3. Informacja zwrotna dla osoby wnioskującej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Formularz aplikacyjny dotyczący stażu
  Podobne usługi  

  Staż w urzędzie

  Realizacja stażu