Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Duplikaty i odpisy świadectw

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Iszkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego

Kogo dotyczy  

Absolwenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dowód wniesienia opłaty
 • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
 • Skan dokumentu tożsamosci
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

26 zł - Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, 9 zł - Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie duplikatu, odpisu, świadectwa

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Duplikaty i odpisy świadectw
  Podobne usługi  

  Duplikaty i odpisy świadectw

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Iszkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.