Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych lub obrony cywilnej

Usługa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków o przyznanie dotacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda Mazowiecki

Kogo dotyczy  

Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Realizacja przez JST zadania z zakresu spraw obronnych lub obrony cywilnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Analiza wniosku 3. Informacja o akceptacji / odrzuceniu wniosku 4. Podpisanie umowy 5. Przekazanie środków finansowych 6. Rozliczenie dotacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wniosek
 • dotacje
 • Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych lub obrony cywilnej

  Usługa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków o przyznanie dotacji