Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

Podstawy prawne  
  Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna"
Wymagane dokumenty  
 • Złożony wniosek na odpowiednim
  formularzu – załącznik nr B/1.
 • Akt własności lokalu/domu lub w przypadku najemców zgodę właściciela i kopie umowy najmu, a w
  przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwał zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu
  grzewczego - oryginał dokumentów, ewentualnie kopie potwierdzone
  własnoręcznie w obecności pracownika Wydziału Infrastuktury i Środowiska.
 • W przypadku modernizacji źródła dokument potwierdzający stosowanie węgla w sezonie
  grzewczym - oryginał dokumentów, ewentualnie kopie potwierdzone
  własnoręcznie w obecności pracownika Wydziału Infrastuktury i Środowiska.
 • Kopie faktur świadczące o poniesionych kosztach.
 • Umowa z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagaj ).
Czas realizacji  

30 dni od daty podpisania umowy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania

Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna