Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 PO Polska Cyfrowa

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Beneficjenci II osi PO Polska Cyforwa

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POPC
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 PO Polska Cyfrowa