Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Brak.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku. 2. Weryfikacja.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od środków transportowych

  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.