Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

Usługa umożliwia częściową rekompensatę kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane)
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce
  • Wniosek
Czas realizacji  

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy

Usługa umożliwia częściową rekompensatę kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy