Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL

Usługa umożliwia przekazanie do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) aktu prawnego wydanego przez uprawniony organ do ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rządowe Centrum Legislacji (RCL

Kogo dotyczy  

Dotyczy organów uprawnionych do wydawania aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Akt prawny podpisany przez upoważniony organ
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL

Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL

Usługa umożliwia przekazanie do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) aktu prawnego wydanego przez uprawniony organ do ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim.