Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

Skreślenie z rejestru wyborców

Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Wyborcy — obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
 • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców. 2. Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców. 3. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi przekazanie informacji o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców przez wójta za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który przekazuje ją właściwym organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego wyborca jest obywatelem.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • skreślenie
 • rejestr
 • Skreślenie z rejestru wyborców

  Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.