Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego.
Akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn (np. konieczność oprawy lub konserwacji ksiąg) jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom zbiorowym rejestracji stanu cywilnego lub księgom.
Zgodę na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego wydaje wojewoda w formie postanowienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Kogo dotyczy  

Kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym przechowywane są akta zbiorowe lub księgi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zgody na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg, sporządzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniający: 1) cel uzasadniający konieczność wyniesienia (akt zbiorowych) ksiąg objętych wnioskiem, 2) rodzaj (akt zbiorowych) ksiąg (urodzeń, małżeństw, zgonów), 3) rocznik (akt zbiorowych) (roczniki) ksiąg ze wskazaniem numerów sporządzonych w nich aktów stanu cywilnego, 4) ilość (akt zbiorowych) ksiąg, 5) adres zakładu introligatorskiego.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgoda na wyniesienie (akt zbiorowych) ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego
  Podobne usługi  

  Zgoda na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego.
  Akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn (np. konieczność oprawy lub konserwacji ksiąg) jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom zbiorowym rejestracji stanu cywilnego lub księgom.
  Zgodę na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego wydaje wojewoda w formie postanowienia.