Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie powstałymi w wyniku klęski żywiołowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie powstałymi w wyniku klęski żywiołowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie powstałymi w wyniku klęski żywiołowej