Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów miejscowych planów odbudowy

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o wyrażenie opinii.
 • 2. Projekt miejscowego planu odbudowy zawierający część tekstową i graficzną, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w art. 13d ust 3 i 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Czas realizacji  

14 dni od dnia doręczenia projektu miejscowego planu odbudowy (art. 13d ust. 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu). Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza brak uwag i zastrzeżeń do projektu miejscowego planu odbudowy.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • miejscowy plan odbudowy
 • klęski żywiołowe
 • Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów miejscowych planów odbudowy

  Wydanie opinii