Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.1.2 PO KL.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

Reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. organizacje członkowskie, struktury regionalne, terenowe i branżowe, spełniające warunki określone w dokumentacji konkursowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wypełniony formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami
Czas realizacji  

Nie więcej niż 106 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.1.2 PO KL.