Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Ujastek 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rozpatrzenie sporu przez Konsumencki Sąd Polubowny

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zapisu na Sąd Polubowny.
Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie regulaminu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Konsumentów i przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wraz z odpisem
 • Wniosek Stały Sąd Polubowny Pobierz
 • Zapis na Stały Sąd Polubowny Pobierz
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001, Nr 113, poz. 1214)

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz zwrot wniosku do wnioskodawcy lub wyznaczenie terminu rozprawy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Zawiadomienie wnioskodawcy o dalszych czynnościach dot. rozpatrzenia sporu lub ich braku w przypadku jeśli wniosek nie dotyczy sporu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 4. Doręczenie odpisu wniosku stronie przeciwnej i wezwanie jej aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. 5. W przypadku braku zgody na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku następuje zwrot wniosku do wnioskodawcy, w przypadku zgody ustalony zostaje termin rozprawy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   4481030
  Fax   4481060
  Słowa kluczowe   Zapis na Sąd Polubowny

  Rozpatrzenie sporu przez Konsumencki Sąd Polubowny

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zapisu na Sąd Polubowny.
  Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie regulaminu.