Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie rzeczowe, finansowe, patronat Starosty nad wydarzeniem

Udzielenie wsparcia rzeczowego, finansowego lub objęcie patronatem wydarzenia w ramach promocji powiatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Powiatu, Starosta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wsparcie: rzeczowe / finansowe / patronat nad wydarzeniem
Czas realizacji  

Udzielenie wsparcia finansowego, rzeczowego, patronatu Starosty nad wydarzeniem w ramach promocji powiatu

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

14 dni

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Analiza formalna i merytoryczna, 3. Informacja o formie i sposobie realizacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   promocja powiatu patronat gadżety wsparcie rzeczowe/finansowe
  Podobne usługi  

  Wsparcie rzeczowe, finansowe, patronat Starosty nad wydarzeniem

  Udzielenie wsparcia rzeczowego, finansowego lub objęcie patronatem wydarzenia w ramach promocji powiatu