Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Wsparcie imprez lub przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego

Kogo dotyczy  

Radni, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty działające na terenie powiatu krotoszyńskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Zgodny z regulaminem naboru wniosków

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie wsparcia w formie: artykułów promocyjnych, patronatu starosty, nagród rzeczowych, trofeów

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego organizację imprezy/przedsięwzięcia 2. Ocena formalna - wezwanie do uzupełnień - do 7 dni od złożenia wniosku 3. Ocena wniosku przez Komisję Oceny Wniosku 4. Przyjęcie listy wspartych przedsięwzięć w formie uchwały Zarządu Powiatu 5. Publikacja listy - na początku roku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie/impreza - po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok 6. Wnioskodawca, który otrzymał wsparcie zobowiązany jest do kontaktu z Biurem Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na minimum 14 dni przed organizacją imprezy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

  Wsparcie imprez lub przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

  Wsparcie imprez lub przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego