Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie realizacji prac związanych z utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta, właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Kogo dotyczy  

Zobowiązanych do utrzymania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udrożnienie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Czas realizacji  

Nieokreślony

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych
Podobne usługi  

Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie realizacji prac związanych z utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych.